Szkolenia

Szkolenia

 


Oferuje szkolenia/kursy:

  • dofinansowane dla osób PRACUJĄCYCH i PRZEDSIĘBIORCÓW w kwocie do 80 %

  • komercyjne dla osób indywidualnych

 

SZKOLENIA/KURSY SĄ USTALANE INDYWIDUALNIE ZGODNIE Z PREDYSPOZYCJAMI REALIZOWANE SĄ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA USŁUGI W FORMIE

SZKOLENIA/KURSU ZAMKNIĘTEGO NA POTRZEBY KONKRETNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Przykład:

Robiąc prawo jazdy kat C, C+E wraz z kwalifkacją wstępną oraz badaniami lekarskimi i psychologicznymi to koszt około 7 500 pln.

Otrzymując dofinansowanie na takie szkolenie pracodawca otrzymuje zwrot w wysokości 6 000 pln.

Czyli koszt takiego szkolenia w rzeczywistości wyniesie 1 500 pln.

Rekrutacja na szkolenia i kursy ma charakter ciągły

Po ukończonym szkoleniu/kursie Uczestnik/Uczestniczka:

  • nabędzie profesjonalną wiedzę

  • udoskonali kompetencje i umiejętności osobiste

  • podniesie kwalifikacje zawodowe

 

Uczestnik/Uczestniczka otrzyma w zależności od charakteru szkolenia/kursu:

  • „Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu”

  • „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632),

  • Inne uprawnienia związane ze specyfiką kursu/szkolenia

 

Zapisz się na newsletter

Wybierz kategorie:

Zaakceptuj zgody:

pełna treść
pełna treść
s_mk-kolibirii
evestor_color
s_elementzone
Google
Oracle