Kwalifikacja kierowców
Cena: 2200 zł
Czas trwania kursu: 140 godzin- kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona jest skierowana do Kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

  • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 21 roku życia.
  • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 23 roku życia.
Kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje:

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 140 godzin zajęć, w tym  130 godzin zajęć teoretycznych oraz  10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych).

Kwalifikacja Wstepna jest skierowana do Kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

  • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.
  • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D,D+E.

Zakres kursu na kwalifikację wstępna obejmuje:

280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych).

Szkolenia odbywają się przy użyciu platformy e-learningowej. 

Uwaga!!!

Do ceny należy doliczyć koszt badań lekrskich i psychologicznych.

Szkolenia dofinansowanie

 

Zapisz się na kurs już teraz!

Zapisz się na newsletter

Wybierz kategorie:

Zaakceptuj zgody:

pełna treść
pełna treść
s_mk-kolibirii
evestor_color
s_elementzone
Google
Oracle